Od 01.05.15 sa koná rekonštrukcia štúdia, presúvame sa na hlavnú ulicu, bližšie k Vám.